Barack Obama puhuu uskosta | Valitut Palat
Tilaa nyt Valitut Palat -lehti lahjaksiTilaa nyt Valitut Palat -lehti lahjaksi!KESÄALE!

TILAA VALITTUJEN PALOJEN UUTISKIRJE!

Barack Obama puhuu uskosta

Luo: 10/19/2009 - 01:03

Yhdysvaltain uusi presidentti keskustelee hyvästä ja pahasta sekä paremmasta maailmasta Amerikan merkittävimpiin kuuluvan hengellisen johtajan Rick Warrenin kanssa.

Barack Obama saapuu haastatteluun Rick Warrenin kalifornialaisen Saddleback Church -kirkon saliin.
Kuva: 
David McNew

Warren: Raamatun mukaan vilpittömyys ja rakkaus ovat johtamisen perusta. Tämä on vaikea kysymys: Kun ajattelette koko elämäänne, mikä on suurin moraalinen erheenne? Entä mikä olisi Yhdysvaltain suurin moraalinen erhe?

Obama: Oman elämäni jakaisin tässä mielessä eri vaiheisiin. Nuoruus oli minulle vaikeaa aikaa. Isäni ei ollut kotona. Oli aikoja, jolloin kokeilin huumeita. Teini-ikäisenä ryypiskelin. Arvelen, että se johtui tietynlaisesta itsekkyydestä. Tuijotin niin tiukasti omaan napaani ja omiin mahdollisiin tyytymättömyyden aiheisiini, etten pystynyt ottamaan muita ihmisiä huomioon. Kun huomaan tekeväni väärin, ajattelen usein sen johtuvan siitä, että yritän suojella itseäni sen sijaan, että yrittäisin toimia Jumalan tahdon mukaan.

Warren: Niin, perusitsekkyydestä.

Obama: Se siis mielestäni on oma erheeni.

Warren: Entä Yhdysvaltain?

Obama: Minusta maamme suurin moraalinen erhe omana elinaikanani on ollut se, ettemme vieläkään noudata Matteuksen evankeliumin perusohjetta: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.

Warren: Aivan, sen te olette tehneet minulle.

Obama: Tämä perusperiaate pätee köyhyyteen, rasismiin ja seksismiin. Se pätee myös siihen, ettei pohdita, miten ihmisille voidaan antaa mahdollisuus nousta keskiluokkaan. Tuntuu siltä, ettei vauraassa ja mahtavassa maassamme vieläkään ajatella tarpeeksi vähäisimpien asiaa.

Warren: Mikä on merkittävin kymmenen vuoden takainen poliittinen kantanne, josta olette nyttemmin luopunut – siis asia, josta olette muuttanut mielenne, koska näette sen nyt eri tavalla kuin ennen?

Obama: Yritän muistella kymmenen vuoden takaista aikaa. Yksi hyvä esimerkki olisi sosiaaliturvauudistus. Olen aina ollut vakaasti sitä mieltä, että köyhien tukemiseen tarkoitettua sosiaaliturvajärjestelmää täytyy muuttaa, mutta kun presidentti Clinton vahvisti kymmenisen vuotta sitten uudet sosiaaliturvalait, pelkäsin, että ne johtaisivat tuhoisiin seurauksiin. Pyrin Illinoisin osavaltion kansanedustuslaitoksessa varmistamaan, että tarjoaisimme lastenhuolto- ja terveydenhoitopalveluja sekä muita tukitoimia niille naisille, joille lakattiin maksamasta toimeentulotukea.

Uusi lainsäädäntö toimi kuitenkin paremmin kuin monet olivat olettaneet. Uskon vakaasti, että sosiaalipolitiikan tulee perustua sille keskeiselle ajatukselle, että toimeentulotuen saajat velvoitetaan etsimään työtä. Käsitys ei perustu vain siihen, että työssäkäyvät saavat enemmän tuloja, vaan myös työntekoon itseensä, sen aikaansaamaan hyödyllisyyden tunteeseen.

Warren: Olette ilmaissut selvästi uskovanne Jeesukseen Kristukseen. Mitä usko merkitsee teille? Mitä teille merkitsee luottaa Kristukseen ja miten se vaikuttaa jokapäiväiseen elämään?

Obama: Lähtökohtaisesti se merkitsee, että uskon Jeesuksen Kristuksen kuolleen syntieni vuoksi ja vapahtavan minut. Saan siitä voimaa ja tukea joka päivä. Tiedän, etten kulje yksin, ja tiedän, että jollen itse asetu poikkiteloin, voin ehkä omalta vähäiseltä osaltani toteuttaa hänen tahtoaan. Usko merkitsee, että väistämättä karttuvat syntini pestään pois. Koen myös velvollisuudekseni pyrkiä toteuttamaan Jumalan meille asettamia odotuksia yhtä lailla teoissani kuin puheessanikin. Usko merkitsee kaikkein vähäisimpien huomioonottamista. Se merkitsee oikeamielisiä tekoja, armeliaisuutta ja nöyrää vaellusta Jumalan osoittamalla tiellä. Se merkitsee myös sitä, että yritän soveltaa näitä opetuksia arkielämässä, että tiedän suoriutuvani vähän vajavaisesti joka päivä ja että pystyn panemaan sen merkille ja sanomaan: ”No, se ei nyt mennyt ihan niin kuin sen olisi mielestäni pitänyt mennä, mutta ehkä voin vähän kehittyä.” Usko antaa minulle itseluottamusta kokeilla asioita, vaikkapa pyrkimistä presidentiksi – virkaan, jossa väistämättä tulee joskus tehneeksi virheitä.

Warren: Puhutaanpa aborttiasiasta. Missä vaiheessa vauva mielestänne saa ihmisoikeudet?

Obama: Luulenpa, ettei minulla ole sen paremmin teologisia kuin tieteellisiäkään edellytyksiä antaa täsmällistä vastausta siihen kysymykseen. Haluaisin kuitenkin puhua aborttikysymyksestä yleisemmällä tasolla.

Olen täysin varma siitä, että asialla on moraalinen ja eettinen puolensa. Siksi mielestäni se, joka yrittää kiistää abortin moraalisen ongelmallisuuden, ei suhtaudu asiaan kyllin vakavasti. Tämä on seikka numero yksi.

ILMOITUS, SISÄLTÖ JATKUU ALLA
ILMOITUS PÄÄTTYY

Inject Testi Mainos

Tämä on testi mainos. KOkeillaan kuinka tämä mahdollisesti toimii!

Seikka numero kaksi on se, että kannatan äidin oikeutta päättää raskauden jatkumisesta. En siksi, että kannattaisin aborttia, vaan siksi, etten usko naisten päättävän näistä asioista kevein perustein. He pohtivat niitä syvällisesti pappinsa, puolisonsa, lääkärinsä ja lähisukulaistensa kanssa.

Meidän pitäisikin nyt miettiä, miten voimme vähentää aborttien määrää. Siitä uskon kaikkien olevan yhtä mieltä.

Warren: Oletteko koskaan äänestänyt aborttirajoitusten tai aborttien määrän vähentämisen puolesta?

Obama: Kannatan esimerkiksi pitkälle edenneen raskauden keskeyttämistä koskevia rajoituksia, jos niistä voidaan poiketa äidin terveydentilan sitä vaatiessa. Aborttioikeuden tiukoille vastustajille se ei riitä. Kunnioitan heidän näkemystään. Olen aina sanonut tästä nimenomaisesta asiasta, että jos joku johdonmukaisesti uskoo elämän alkavan hedelmöitymisestä, en voi väittää vastaan, koska se on hänelle uskon ydinkysymys. Voin vain kysyä: ”Voimmeko pyrkiä jollakin tavalla yhteisvoimin vähentämään ei-toivottujen raskauksien ja siten myös aborttia haluavien naisten määrää?” Olen esimerkiksi puhunut siitä, miten tarjoamme naisille sellaiset voimavarat, että he voivat halutessaan pitää lapsen. Annammeko heille heidän tarvitsemansa terveydenhoidon? Annammeko heille heidän tarvitsemansa tukipalvelut? Tarjoammeko heille mahdollisuuden antaa lapsi adoptoitavaksi? Nämä asiat voivat todella vaikuttaa tilanteeseen.

Warren: Mennään seuraavaan kysymykseen. Määritelkää avioliitto.

Obama: Mielestäni avioliitto on miehen ja naisen liitto. Koska olen kristitty, pidän sitä myös pyhänä liittona.

Warren: Kannattaisitteko tuon määritelmän lisäämistä Yhdysvaltain perustuslakiin?

Obama: En kannattaisi.

Warren: Miksi ette?

Obama: Koska emme ole ennenkään määritelleet avioliittoa perustuslaissamme. Siitä on vanhastaan säädetty osavaltioiden laeissa. Joidenkin mielestä määritelmä pitäisi lisätä perustuslakiin, koska he ovat huolissaan samaa sukupuolta olevien avioliitoista. En aja samaa sukupuolta olevien oikeutta avioliittoon, mutta uskon rekisteröityyn parisuhteeseen. Kun homosuhteessa elävä haluaa käydä katsomassa puolisoaan sairaalassa, sen pitäisi olla sallittua. Se ei millään tavoin estä minua säilyttämästä omia perimmäisiä uskonkäsityksiäni avioliiton olemuksesta. Uskoni ja avioliittoni ovat niin vahvat, että voin myöntää toisille nuo kansalaisoikeudet, vaikka ne eivät edusta omaa näkemystäni eivätkä näkökulmaani.

Warren: Onko ihminen paha? Jos on, suljemmeko siltä silmämme? Käymmekö kauppaa pahuuden kanssa? Estämmekö pahuuden leviämisen? Kukistammeko sen?

Obama: Pahuus on olemassa. Tarkoitan sitä, että mielestäni näemme sen kaiken aikaa. Näemme pahuuden Darfurissa. Näemme sen ikävä kyllä kaupunkiemme kaduilla. Näemme pahuuden vanhemmissa, jotka kohtelevat kaltoin lapsiaan. Pahuutta täytyy vastustaa, sille ei saa antaa periksi. Uskon vahvasti, että emme pysty yksin poistamaan pahaa maailmasta. Se on Jumalan tehtävä. Voimme kuitenkin toimia sotilaina tässä prosessissa ja vastustaa pahaa, kun sitä kohtaamme.

On tärkeää, että suhtaudumme kyllin nöyrästi pahuuden vastustamiseen. Pahantekoa on usein perusteltu sillä, että pyritään vastustamaan pahuutta.

Warren: On siis toimittu hyvyyden nimissä?

Obama: Niin juuri. Ja mielestäni on hyvin tärkeää nöyrästi tunnustaa, että vaikka itse pidämme aikeitamme hyvinä, se ei aina takaa, että todella teemme hyvää.

Warren: Haluan keskustella kanssanne vastuusta, joka Yhdysvalloilla on muusta maailmasta. Ensin muutama sana sodasta. Minkä puolesta Yhdysvaltain kansalaisen kannattaa kuolla? Mikä on sen arvoista, että sen vuoksi kannattaa uhrata ihmishenkiä?

Obama: No, tietenkin Yhdysvaltain vapaus, yhdysvaltalaisten henki, Yhdysvaltain kansalliset edut.

Warren: Millä perusteella määräisitte armeijan lopettamaan kansanmurhan, jollainen esimerkiksi Sudanin Darfurissa parhaillaan tapahtuu?

Obama: Mielestäni ei ole mitään ehdotonta rajaa, jonka ylittyessä päätetään puuttua asiaan. Jokainen tällainen päätös harkitaan erikseen. Perusperiaatteena täytyy olla, että meidän pitää toimia, jos pystymme ehkäisemään joukkosurman ja kansanmurhan. Niiden ehkäisemiseksi voimme tehdä kansainvälistä yhteistyötä.

Warren: Tämä asia on lähellä sydäntäni. Useimmat eivät tiedä, että maailmassa on 148 miljoonaa orpoa – 148 miljoonaa lasta, jotka kasvavat ilman äitiä ja isää. He eivät tarvitse orpokoteja, vaan turvallisen perheen ympärilleen. Monilla perheillä ei kuitenkaan ole varaa ottaa tällaista lasta elätettäväkseen. Voisitteko harkita jonkinlaisen hätäsuunnitelman laatimista orvoille ja jopa sitoutua siihen?

Obama: Ajatus on mielestäni erinomainen. Meidän pitää miettiä sitä, selvittää kansalaisjärjestöjen, kansainvälisten instituutioiden ja Yhdysvaltain hallituksen kesken, mitä voimme tehdä. Samalla täytyy suunnitella myös, miten vähennämme orvoksi jäävien lasten määrää. Se merkitsee osallistumista kansanterveyden perusrakenteiden pystyttämiseen eri puolilla maailmaa.

Warren: Puhutaanpa uskonvainoista. Mitä Yhdysvaltain mielestänne pitäisi tehdä, jotta uskonnollisista syistä harjoitettavat vainot lopetettaisiin esimerkiksi Kiinassa, Irakissa ja monissa liittolaisinamme pidettävissä maissa? En tarkoita vain kristittyjen vainoamista. Miljoonia ihmisiä eri puolilla maailmaa vainotaan uskon vuoksi.

Obama: Aivan ensiksi meidän täytyy nousta todistamaan ja puhua suumme puhtaaksi. Emme saa tekeytyä tietämättömiksi. Asiaan vaikuttaa ratkaisevasti se, että oma valtiovaltamme on suorapuheinen ja mukana kansainvälisillä foorumeilla, missä voimme kiinnittää kaikkien huomion ihmisoikeusloukkauksiin ja uskonnonvapauden puutteeseen. Näissä asioissa on keskeistä, että johdamme näyttämällä esimerkkiä. Siksi on tärkeää, että olemme Yhdysvalloissa suvaitsevaisia uskontojen suhteen. Kun arvostelemme oikeusvaltion määritelmän toteutumista muissa maissa, on tärkeää, että itse elämme oikeusvaltiossa, pidämme kiinni vangittujen oikeudesta saada asiansa kohtuullisessa ajassa tuomioistuimen käsittelyyn emmekä harjoita kidutusta. Kun oma moraalinen perustamme on kunnossa, voimme sen turvin puhua näistä muista asioista.

Haastattelu on tehty ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja. Rick Warren kuuluu yhdysvaltalaisen uutisviikkolehden Timen arvion mukaan maailman sadan vaikutusvaltaisimman ihmisen joukkoon, ja brittiläisen The Economist -lehden mukaan häntä ”voidaan hyvin perustein pitää Yhdysvaltain merkittävimpänä kirkonmiehenä”. Hänen The Purpose Driven Life -nimistä kirjaansa on myyty eri puolilla maailmaa yli 40 miljoonaa kappaletta yli 50 kielellä. Se on ilmestynyt suomeksi nimellä ”Tavoitteena elämä: mitä ihmettä varten olen täällä?” kristillisen kustantamon Päivän julkaisemana vuonna 2005. Warrenin Purpose Driven Network -kirkkoyhteisöllä on seurakuntia 162 maassa. Yhteisöön voi tutustua englanniksi internetosoitteessa www.purposedriven.com/connection.

Magazine
No
No

Osallistu keskusteluun!