Suomalaisten enemmistö: Ympäristöaktivisteilla nykyään liikaa valtaa | Valitut Palat
Tilaa nyt Valitut Palat -lehti lahjaksiTilaa nyt Valitut Palat -lehti lahjaksi!KESÄALE!

TILAA VALITTUJEN PALOJEN UUTISKIRJE!

Suomalaisten enemmistö: Ympäristöaktivisteilla nykyään liikaa valtaa

Luo: 08/03/2017 - 15:27

Enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että ympäristöaktivisteilla on nykyään liian suuri valta maan ja kuntien tulevaisuutta koskevissa ratkaisuissa. Asia käy ilmi Valittujen Palojen brittiläisen Wyman & Dillon -tutkimuslaitoksen kanssa tekemästä laajasta tutkimuksesta, jossa kysyttiin haastateltavien kantoja suomalaisen yhteiskunnan ajankohtaisiin kysymyksiin.

Kuva: 
Thinkstock

Haastatelluista 56 prosenttia on täysin tai melko samaa mieltä väittämästä, että ympäristöaktivisteilla on nykyään liian suuri valta maan ja kuntien tulevaisuutta koskevissa ratkaisuissa. Erityisen kriittisesti ympäristöjärjestöjen suureen valtaan suhtautuvat yli 50-vuotiaat miehet.

Miehistä 63 prosenttia pitää ympäristöjärjestöjen valtaa liian suurena, kun taas naisten joukossa sitä mieltä on 50 prosenttia vastaajista. Kaikista 50 vuotta täyttäneistä ympäristöjärjestöjen vallan näkee liian suurena 60 prosenttia, kun alle 50-vuotiaiden keskuudessa prosenttiluku on 42.

Joka kymmenes tekisi Vantaasta tai
Seinäjoesta uuden pääkaupungin

Suomessa käydään toisinaan keskustelua Helsingin ja muun Suomen välisestä kuvitellusta tai todellisesta vastakkainasettelusta. Joka kymmenes suomalainen olisi jopa valmis nimeämään Vantaan Suomen pääkaupungiksi, koska sieltä on hyvät liikenneyhteydet ja siellä sijaitsee kansainvälinen lentokenttä. 10 prosenttia miehistä ja 10 prosenttia naisista on täysin tai melko samaa mieltä väittämästä, että Vantaa tulisi Helsingin sijasta nimetä maan pääkaupungiksi.

Melkein joka kymmenes suomalainen on sitä mieltä, että myös Seinäjoki toteuttaisi pääkaupungin virkaa paremmin kuin Helsinki. Kaikista vastaajista 9 prosenttia oli täysin tai melko samaa mieltä väittämästä, että Seinäjoki sopisi keskeisen sijaintinsa vuoksi paremmin Suomen pääkaupungiksi kuin Helsinki. Seinäjoki on erityisesti miesten mieleen. 11 prosenttia miesvastaajista kannattaa Seinäjokea pääkaupungiksi. Naisten keskuudessa ajatusta Seinäjoen nimeämisestä pääkaupungiksi kannatti 8 prosenttia.

Joka kolmannelle riittäisi 20 kuntaa

Joka kolmas suomalainen, 33 prosenttia vastaajista, on täysin tai melko samaa mieltä väittämästä, että Suomeen riittäisi 20 kuntaa nykyisten yli 300 kunnan sijasta. Miehistä peräti 38 prosenttia on sitä mieltä, että 20 kuntaa riittäisi. Naisista tätä mieltä on 28 prosenttia.

Kuntien lukumäärän vähentäminen saa 50 vuotta täyttäneiltä enemmän kannatusta kuin alle 50-vuotiailta. 50 vuotta täyttäneistä 35 prosenttia on sitä mieltä, että 20 kuntaa riittäisi. Alle 50-vuotiaista tätä mieltä on vain 21 prosenttia.

Näin tutkimus tehtiin

Tutkimus toteutettiin viime vuodenvaihteessa. Siihen vastasi Suomessa 1896 henkilöä. Kyselyn otos poimittiin asiakasrekisteristä, johon kuuluu noin 150 000 suomalaista. Tulokset painotettiin iän (20+) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi. Tutkimuksen virhemarginaali on enintään 2,2 prosenttiyksikköä.

Magazine
No
Yes

Osallistu keskusteluun!