Kysely: Suomalainen luottaa poliisiin ja pankkiin enemmän kuin kirkkoon ja ay-liikkeeseen | Valitut Palat
Tilaa nyt Valitut Palat -lehti lahjaksiTilaa nyt Valitut Palat -lehti lahjaksi!KESÄALE!

TILAA VALITTUJEN PALOJEN UUTISKIRJE!

Kysely: Suomalainen luottaa poliisiin ja pankkiin enemmän kuin kirkkoon ja ay-liikkeeseen

Luo: 10/04/2017 - 11:44
Poliisi

Suomalainen luottaa poliisiin ja pankkeihin enemmän kuin kirkkoon ja ay-liikkeeseen. Asia käy ilmi Valittujen Palojen ja brittiläisen Wyman Dillon –tutkimuslaitoksen tekemästä kyselystä, jossa suomalaisia pyydettin asettamaan luotettavuusjärjestykseen 18 eri instituutiota.
 

Poliisiin luottaa suuressa määrin tai melko paljon 91 prosenttia tutkimukseen vastanneista.
Kuva: 
Thinkstock


Poliisi, radio ja oikeuslaitos ovat kolme yhteiskunnan instituutiota, joihin suomalainen luottaa eniten. Poliitikot, mainonta ja nykyinen hallitus ovat kolme vähiten luotettua instituutiota.
 
Poliisiin sanoo luottavansa suuressa määrin tai melko paljon 91 prosenttia tutkimukseen vastanneista. Radion vastaava luottamusarvosana on 76 prosenttia ja oikeuslaitoksen 74 prosenttia.
 
Luottamus poliisiin on säilynyt Suomessa vahvana ja vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna jokseenkin ennallaan, vaikka virkapukuisia on ollut viime vuosina epäiltynä muun muassa huumausainerikoksista. Vuosi sitten poliisiin sanoi luottavansa 92 prosenttia vastaajista.
 
Viiden luotetuimman instituution joukkoon mahtuvat myös avioliitto ja pankit. Avioliittoon sanoo luottavansa suuressa määrin tai melko paljon 73 prosenttia vastaajista. Pankkeihin luottaa 69 prosenttia vastaajista.
 
Television luottamusarvosana on 65 prosenttia, kirkon 59 prosenttia, lehdistön 57 prosenttia ja ammattiliittojen 53 prosenttia.
 
Vähäisintä luottamusta nauttivat insituutio Suomessa ovat poliitikot, joihin sanoo luottavansa suuressa määrin tai melko paljon 13 prosenttia vastaajista. Mainontaan luottaa 19 prosenttia vastaajista ja nykyiseen hallitukseen 28 prosenttia vastaajista.
 
Vuoden 2002 tutkimukseen verrattuna eniten luottamustaan ovat nostaneet poliisi, 4 prosenttiyksikköä, ja avioliitto, 2 prosenttiyksikköä. Eniten luottamustaan 15 vuotta sitten tehtyyn tutkimukseen verrattuna on menettänyt hallitus, jonka luottamusluku heikentyi 29 prosenttiyksikköä. Kansainvälisten yritysten luottamus putosi 17 prosenttiyksikköä, kirkon 6 prosenttiyksikköä ja Euroopan unionin 4 prosenttiyksikköä.

Naiset luottavat ympäristöjärjestöihin ja ay-liikkeeseen

Naiset luottavat selvästi miehiä vahvemmin ympäristöjärjestöihin ja ammattiliittoihin.
 
Miehet luottavat keskimäärin naisia vahvemmin lehdistöön, nykyiseen hallitukseen, avioliittoon ja Euroopan unioniin.
 
Vastaajista 50-vuotiaat ja sitä vanhemmat luottavat selvästi enemmän nykyiseen hallitukseen, valtion virkamiehiin, televisioon ja kirkkoon kuin alle 50-vuotiaat vastaajat. Alle 50-vuotiaat vastaajat luottavat ammattiliittoihin, kansainvälisiin yrityksiin ja ympäristöjärjestöihin selvästi enemmän kuin vanhemmat vastaajat.

Näin tutkimus tehtiin

ILMOITUS, SISÄLTÖ JATKUU ALLA
ILMOITUS PÄÄTTYY

Inject Testi Mainos

Tämä on testi mainos. KOkeillaan kuinka tämä mahdollisesti toimii!

Tutkimus toteutettiin viime vuodenvaihteessa osana Valittujen Palojen laajaa Luotetuin Merkki -tutkimusta. Tutkimukseen vastasi 1896 henkilöä. Kyselyn otos poimittiin tilaajarekisteristä. Tulokset painotettiin iän (20+) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi. Tutkimuksen virhemarginaali on enintään 2,2 prosenttiyksikköä.
 
Haastateltaville esitettiin seuraava kysymys. ”Kuinka paljon luotat seuraaviin instituutioihin Suomessa?” Kysymyksen perässä oli valmiiksi lueteltuna 18 instituutiota. Haastateltavia pyydettiin valitsemaan kunkin instituution kohdalla jokin seuraavista vaihtoehdoista: suuressa määrin, melko paljon, en kovin paljon, en lainkaan.

Web
No
Yes

Osallistu keskusteluun!