Laaja tutkimus 50-65-vuotiaista: Varttuneet keski-ikäiset katuvat opintojen vähäisyyttä | Valitut Palat
Tilaa nyt Valitut Palat -lehti lahjaksiTilaa nyt Valitut Palat -lehti lahjaksi!KESÄALE!

TILAA VALITTUJEN PALOJEN UUTISKIRJE!

Laaja tutkimus 50-65-vuotiaista: Varttuneet keski-ikäiset katuvat opintojen vähäisyyttä

Luo: 11/15/2016 - 17:56

Eläkeikää lähestyvät 50-65-vuotiaat suomalaiset ovat verrattain tyytyväisiä elämäänsä ja parisuhteeseensa. Suurin yksittäinen katumisen aihe varttuneilla keski-ikäisillä on se, että he eivät mielestään opiskelleet aikanaan tarpeeksi. Asia käy ilmi tutkimuksesta, jonka Valitut Palat on teettänyt Tietoykkösellä.

Varttuneet keski-ikäiset ovat verrattain tyytyväisiä elämäänsä.
Kuva: 
Thinkstock

Opiskelujen vähäisyyden ohella suurimmat katumisen aiheet varttuneilla keski-ikäisillä ovat terveyden ja kunnosta huolehtimisen laiminlyönti ja säästämisen jääminen liian vähälle. Useampi kuin joka neljäs vastaaja katui opintojen vähäisyyttä.

Eniten pelottaa syöpä ja omaisen kuolema tai sairaus

Tutkimuksen kohderyhmänä olleet varttuneet keski-ikäiset pelkäävät eniten lähiomaisen kuolemaa ja sairauksia, oli sitten kyse omasta tai lähiomaisen sairaudesta.

Sairauksista pelottavimpina pidetään syöpää ja alzheimerin tai parkinsonin taudin kaltaista neurologista sairautta. Aivohalvaus ja sydänkohtaus tulevat pelkojen listalla vasta näiden jälkeen.
 
Yli puolet tutkimukseen vastanneista koki oman terveydentilansa hyväksi. Useampi kuin joka toinen (53 prosenttia) koki terveydentilansa melko hyväksi ja 14 prosenttia vastanneista koki terveydentilansa erittäin hyväksi.

Noin joka toinen vastaaja kertoi kiinnittävänsä ravintotottumuksiinsa huomiota silloin tällöin. Koko ajan ja säännöllisesti ravintotottumuksiaan kertoi tarkkailevansa noin joka kolmas vastaaja.

ILMOITUS, SISÄLTÖ JATKUU ALLA
ILMOITUS PÄÄTTYY

Inject Testi Mainos

Tämä on testi mainos. KOkeillaan kuinka tämä mahdollisesti toimii!

Säännöllisesti ravintotottumuksiaan tarkkailivat erityisesti sellaiset vastaajat (44 prosenttia), joiden lapset olivat jo muuttaneet kotoa pois. Vastaava luku niillä, joiden lapset asuivat vielä kotona, oli 32 prosenttia.
 
Kuntoilu ja liikunta ovat suosittu harrastus 50-65-vuotiaiden keskuudessa. Noin joka toinen vastaaja kertoi harrastavansa kuntoilua vähintään kerran tai muutaman kerran viikossa.

Liikuntaharrastuksen lisääminen näyttää myös olevan monen toivelistalla, kun yli puolet vastaajista kertoi haluavansa kuntoilla päivittäin tai lähes päivittäin.

Seksiä ainakin 2-3 kertaa kuukaudessa

Suomalaiset 50-65-vuotiaat ovat verrattain tyytyväisiä parisuhteeseensa. Melkein joka toinen vastaaja arvioi parisuhteensa toimivan melko hyvin ja noin joka kolmas vastaaja arvioi sen toimivan erittäin hyvin.
 
Tutkimuksen mukaan useimmat 50-65-vuotiaat harrastavat puolisonsa kanssa seksiä kerran tai muutaman kerran viikossa tai 2-3 kertaa kuukaudessa. Lähes puolet vastaajista toivoisi saavansa seksiä kerran tai muutaman kerran viikossa.
 
Noin joka kolmas vastaaja antaa seksielämälleen melko hyvän arvosanan. Vain 13 prosenttia vastaaja arvioi seksielämänsä olevan erittäin hyvää. Noin joka viides vastaaja sanoo seksielämän olevan huonoa tai melko huonoa.

Suurin ongelma liiton harmaus, eroaikeet silti vähäisiä

Suurin ongelma parisuhteessa on tutkimuksen mukaan arjen harmaus ja liiton liiallinen arkipäiväistyminen. Tätä mieltä oli noin joka kolmas vastaaja. Seuraavaksi suurimpana ongelmana nähtiin eroavuudet sukupuolisissa tarpeissa ja kyvyssä.
 
Eroaikeita oli vain aniharvalla vastaajista. Reilusti yli puolet vastaajista sanoi, että ero lähivuosina ei ole lainkaan todennäköistä. Noin joka neljäs vastaaja sanoi, että ero ei ole juurikaan todennäköistä.
 
Yhteydenpito kotoa pois muuttaneisiin lapsiin on vastaajien mukaan tiivistä. 81 prosenttia vastaajista, joiden lapset olivat muuttaneet pois kotoa, kertoi olevansa lapsiinsa yhteydessä vähintään kerran viikossa.

Useampi kuin joka kolmas vastaaja kertoi avustavansa lapsiaan taloudellisesti muutaman kerran vuodessa. Taloudellinen avustaminen oli yleisintä niissä perheissä, joissa lapset asuvat vielä kotona.

Haaveena asuminen ulkomailla, SDP ykköspuolue

Useampi kuin joka kolmas suomalainen 50-65-vuotiaista aikoo viettää eläkevuotensa nykyisessä asunnossaan. Yhä useampi varttunut keski-ikäinen haaveilee kuitenkin ulkomaille muuttamisesta ainakin osaksi vuotta.

Joka neljäs vastaaja (25 prosenttia) sanoo aikovansa muuttaa ulkomaille asumaan ainakin osaksi vuotta, ja noin joka toinen vastaaja olisi halukas muuttamaan ulkomaille asumaan ainakin osaksi vuotta, jos siihen olisi mahdollisuus.
 
Julkisuudessa esiintyneet arviot SDP:n ukkoutumisesta eivät ole vailla todellisuuspohjaa, koska 50-65-vuotiaat nimeävät keskimääräistä useammin ykköspuolueekseen sosiaalidemokraatit.
 
Kun haastateltavia pyydettiin nimeämään puolue, joka heidän mielestään ajaa parhaiten heidän kaltaistensa pariskuntien asiaa, eniten kannatusta sai SDP ja kakkoseksi tuli Kansallinen Kokoomus. Lähes puolet vastaajista ei kuitenkaan osannut ollenkaan nimetä mielipuoluettaan.
 
Tutkimus tuotti muun muassa seuraavia havaintoja

1. Varttuneet keski-ikäiset tyytyväisiä elämäänsä

2. Joka toinen 50-65-vuotias tyytyväinen taloustilanteeseensa

3. Omaisen kuolema tai sairaus 50-65-vuotiaiden yleisin pelko

4. Syöpä pelätyin sairaus 50-65-vuotiaiden mielestä.

5. Liian vähäiset opinnot suurin katumuksen aihe

6. Varttuneilla keski-ikäisillä tiiviit suhteet lapsiin

7. Lasten taloudellinen tukeminen yleistä

8. Liiton harmaus yleisin parisuhdeongelma suurissa ikäluokissa

9. Pariskunnista kolmannes harrastaa seksiä vähintään viikottain

10. Varttuneet keski-ikäiset haaveilevat eläkepäivistä ulkomailla

11. 50-65-vuotiaiden ykköspuolue SDP, kakkosena kokoomus, paljon epävarmoja

Näin kysely tehtiin

Tietoykkönen toteutti kyselyn 16.-26.6. 2016. Kohderyhmän muodostavat 50-65-vuotiaat pariskunnat, joiden lapset ovat muuttaneet pois kotoa (ns.empty nesters).

Vertailuryhmänä tutkimuksessa on saman ikäiset pariskunnat, joilla lapsia asuu vielä kotona. Tutkimukseen vastasi yhteensä 644 suomalaista, joista empty nestereitä oli 327 ja vertailuryhmään kuuluvia 317.

Tutkimuksen eri vaiheiden (suunnittelu, tiedonkeruu, analysointi) laadunhallinta noudattaa SFS-ISO 20252:2013 laatustandardia.

Web
No
No

Osallistu keskusteluun!