Tutkimus: Suomalainen luottaa eniten palomieheen, vähiten poliitikkoon | Valitut Palat
Tilaa nyt Valitut Palat -lehti lahjaksiTilaa nyt Valitut Palat -lehti lahjaksi!KESÄALE!

TILAA VALITTUJEN PALOJEN UUTISKIRJE!

Tutkimus: Suomalainen luottaa eniten palomieheen, vähiten poliitikkoon

Luo: 07/03/2013 - 17:22

Suomalainen luottaa eniten palomieheen ja vähiten poliitikkoon.

Palomiehet kykynevät parhaimmillaan pelastamaan ihmishenkiä, mutta poliitikot näyttävät kyvyttömiltä tekemään edes pieniä luottamusta lisääviä ratkaisuja Suomessa, jonka näkymiä synkentävät jättityöttömyys, taloustaantuma, korkea kustannustaso, väestön ikääntyminen ja velkaantuminen. Asia käy ilmi Valittujen Palojen ja sen eurooppalaisten Reader’s Digest -sisarlehtien yhdessä brittiläisen Wyman Dillon –tutkimuslaitoksen kanssa tekemästä laajasta tutkimuksesta, jossa kysyttiin haastateltavien luottamusta eri ammattien edustajiin.

Pientä lohtua suomalaisille päättäjille tuo se seikka, että ammattien arvostus näyttää samanlaiselta myös muualla Euroopassa. Palomies oli luotetuin ammattilainen kaikissa tutkimuksen maissa poliitikon ollessa vähiten luotettu.

Virkapukuisiin luotetaan eniten

Suomalaisten mielestä luotettavimpia ammattilaisia ovat palomiehet, lentäjät, sairaanhoitajat, apteekkityöntekijät (esim. apteekkarit, proviisorit) ja poliisit. Myös opettajat, lääkärit, taksinkuljettajat ja maanviljelijät ja nauttivat Suomessa verrattain laajaa luottamusta.

Kaikkein vähiten suomalainen näyttää luottavan poliitikon sanaan. Suomalainen luottaa poliitikkoon selvästi vähemmän kuin sijoitusneuvojaan, toimittajaan ja automyyjään, jotka nekin ovat luottamuslistan häntäpäässä. Luotettavuusvertailun heikoimpaan kolmannekseen sijoittuvat myös ammattiyhdistysjohtajat.

Suomalaisia poliitikkoja lohduttanee tieto, että yleisön luottamus ei enää heikentynyt vuosi sitten tehtyyn tutkimukseen verrattuna. Poliitikkoihin sanoo luottavansa nyt 9 prosenttia suomalaisista (luottaa suuressa määrin tai melko paljon), kun vuosi sitten heihin luotti 8 prosenttia vastaajista. Vuonna 2002 poliitikkoon luotti vielä 13 prosenttia suomalaisista.

Sijoitusneuvojaan sanoo luottavansa 23 prosenttia vastaajista, toimittajiin 24 prosenttia vastaajista ja automyyjiin 27 prosenttia vastaajista. Yleisön luottamus sijoitusneuvojiin, automyyjiin ja lakimiehiin on heikentynyt selvästi vuoden 2002 kyselystä.

ILMOITUS, SISÄLTÖ JATKUU ALLA
ILMOITUS PÄÄTTYY

Inject Testi Mainos

Tämä on testi mainos. KOkeillaan kuinka tämä mahdollisesti toimii!

Tuomarit ja muut lakimiehet, papit ja meteorologit sijoittuvat Suomessa ammattien luotettavuusvertailun keskikastiin. Tuomariin sanoo luottavansa 65 prosenttia suomalaisista, lakimieheen 50 prosenttia, meteorologiin 68 prosenttia ja pappiin 72 prosenttia.

Ammattien luottamuusvertailun tulokset ovat samansuuntaiset myös koko Euroopan tasolla. Eurooppalaiset luottavat eniten palomieheen, lentäjään, sairaanhoitajaan ja apteekkityöntekijään. Vähiten luotetaan poliitikkoon, automyyjään, ammattilaisjalkapalloilijaan, sijoitusneuvojaan ja ay-pomoon.

Taksikuskiin, poliisiin ja pappiin luotetaan Suomessa

Kansalaisten epäluottamus poliitikkoja kohtaan näyttää olevan suuri myös muissa Euroopan maissa, kun poliitikot ovat melkein jokaisessa maassa luottamusvertailun hännillä.

Heikoin luottamus poliitikoilla on Tsekissä, Puolassa, Portugalissa ja Sloveniassa. Vahvinta luottamus poliitikkoihin on Sveitsissä, Hollannissa ja Saksassa. Tsekissä poliitikkoon sanoo luottavansa vain kaksi prosenttia vastaajista, kun Sveitsissä luottamusluku on 20 prosenttia.

Ihmisten välinen vahva keskinäinen luottamus on kaiken kaikkiaan kyselyn mukaan leimallista Suomelle. Suomalaisten luottamus eri alojen ammattilaisiin on keskimäärin vahvempaa kuin muissa Euroopan maissa.

Näin tutkimus tehtiin

Tutkimus toteutettiin viime vuodenvaihteessa 12 Euroopan maassa osana Reader’s Digestin laajaa Luotetuin merkki –tutkimusta (European Trusted Brands). Tutkimukseen vastasi yhteensä yli 18 000 henkilöä. Suomessa kyselyyn vastanneita oli yli 2000. Kyselyn otos poimittiin tilaajarekisteristä. Tulokset painotettiin iän (20+) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi. Tutkimuksen virhemarginaali on enintään 2,2 prosenttiyksikköä.

Haastateltaville esitettiin seuraava kysymys. ”Kuinka paljon luotat seuraavien ammattien edustajiin (Suomessa)?” Kysymyksen perässä oli valmiiksi lueteltuna 20 ammattia. Haastateltavia pyydettiin valitsemaan kunkin ammatin kohdalla jokin seuraavista vaihtoehdoista: suuressa määrin, melko paljon, en kovin paljon, en lainkaan.

Heihin suomalaiset luottavat eniten (luottamusprosentti)
1. Palomies 97
2. Lentäjä 96
3. Sairaanhoitaja 94
4. Apteekkityöntekijä 93
5. Poliisi 92

Heihin suomalaiset luottavat vähiten (luottamusprosentti)
1. Poliitikko 9
2. Sijoitusneuvoja 23
3. Toimittaja 24
4. Automyyjä 27
5. Ammattiyhdistysjohtaja 32

Nousussa 2013 vs 2012
+ opettaja
+ taksinkuljettaja
+ maanviljelijä
+ pappi
+ ammattilaisjalkapalloilija
+ automyyjä

Laskussa 2013 vs 2012
- poliisi
- lääkäri
- tuomari
- muu lakimies

Lisätietoja asiasta antavat päätoimittaja Ilkka Virtanen (09) 503 4657 tai 040 7355953 ja tutkimuspäällikkö Tiina Suomela (09)503 4655 tai 050595 5143.


Valitut Palat on osa Reader’s Digestin kansainvälistä lehtiperhettä. Reader’s Digest on maailman luetuin aikakauslehti. Se ilmestyy 18 eri kielellä ja 46 eri painoksena.

Web
No
No

Osallistu keskusteluun!