Tutkimus: Suomalaiset uskovat ay-liikkeen menettävän vaikutusvaltaansa | Valitut Palat
Tilaa nyt Valitut Palat -lehti lahjaksiTilaa nyt Valitut Palat -lehti lahjaksi!KESÄALE!

TILAA VALITTUJEN PALOJEN UUTISKIRJE!

Tutkimus: Suomalaiset uskovat ay-liikkeen menettävän vaikutusvaltaansa

Luo: 07/29/2015 - 15:37

Enemmistö suomalaisista uskoo ammattiyhdistysliikkeen menettävän tulevaisuudessa vaikutusvaltaansa. Asia käy ilmi Valittujen Palojen Tietoykkösellä teettämästä laajasta tutkimuksesta.

Kolme vastaajaa viidestä eli 60 prosenttia vastaajista uskoo, että ammattiyhdistysliike menettää vaikutusvaltaansa tulevaisuudessa. Yhtä suuri osuus eli 60 prosenttia vastaajista uskoo, että työpaikoilla aletaan sopia palkoista, työajoista ja muista työehdoista ilman työmarkkinajärjestöjä.

Kolme viidestä, 59 prosenttia vastaajista, kokee ammattiyhdistysliikkeen ajavan hyvin palkansaajien etua. Kaksi viidestä, 40 prosenttia vastaajista, sen sijaan kokee ammattiyhdistysliikkeen olevan poliittisesti liian leimautunut ja/tai liian vanhakantainen.

Hieman yli puolet vastaajista, 52 prosenttia, on sitä mieltä, että ammattiyhdistysliikkeen ei tule rajoittaa ulkomaisen työvoiman saapumista Suomeen. Runsas kolmannes toivoo ay-liikkeen päinvastoin rajoittavan ulkomaisen työvoiman saapumista maahan.

Vastaajista 53 prosenttia arvioi, että ammattiyhdistysliikkeen tulisi puuttua pienten avainryhmien lakkoiluun. 71 prosenttia kaikista vastaajista ei hyväksy laittomia lakkoja. 72 prosenttia vastaajista hyväksyy laittomista lakoista langetettavat sakot.

ILMOITUS, SISÄLTÖ JATKUU ALLA
ILMOITUS PÄÄTTYY

Inject Testi Mainos

Tämä on testi mainos. KOkeillaan kuinka tämä mahdollisesti toimii!

Yli puolet kaikista vastaajista, 56 prosenttia, kannattaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista työssäolovuosien mukaan siten, että pidempi työhistoria oikeuttaa pidempään työttömyysturvaan. Noin joka toinen vastaaja, 46 prosenttia, on myös sitä mieltä, että ammattiyhdistysliikkeen pitäisi toimia aiempaa voimakkaammin työttömien hyväksi eikä ajaa ensisijaisesti työssäkäyvien etuja.

Vastaajista joka toinen, 54 prosenttia, säilyttäisi ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden. Verovähennysoikeuden poistamisen kannalla on joka viides, 21 prosenttia vastaajista. Ammattiliittoon kuulumattomat vastaajat poistaisivat verovähennysoikeuden muita selvästi useammin. Ammattiliittoon kuulumattomista vastaajista noin joka toinen on sitä mieltä, että verovapaus pitäisi poistaa tai sitä pitäisi rajoittaa.

Ammattiyhdistysliikkeen toiminta saa kokonaisuudessaan kansalta niukasti tyydyttävän arvosanan, kun vastaajien kouluarvosanojen keskiarvo oli 7,08. Vuonna 2003 vastaava arvosana oli 7,18.

Vastaajista joka viides, 19 prosenttia, kokee ammattiyhdistysliikkeen toimineen suurten ikäluokkien eläkeasioiden ajamisessa hyvin. Tyytyväisimpiä ovat SAK:hon kuuluvat ammattiliiton jäsenet (24 %).

Yleisimmin ammattiyhdistysliikkeen koettiin viimeisen 10 vuoden aikana epäonnistuneen nuorten ja ns. pätkätyötä tekevien asioiden ajamisessa.

Vastaajista 58 prosenttia ilmoitti tutkimushetkellä kuuluvansa johonkin ammattiliittoon tai työttömyyskassaan. Noin joka seitsemäs, 15 prosenttia, ei ollut koskaan ollut minkään ammattiliiton tai työttömyyskassan jäsen.

Näin tutkimus tehtiin

Tutkimusmenetelmänä käytettiin puhelinhaastattelututkimuksen ja internet-kyselyn yhdistelmää.

Vastaajia tutkimuksessa oli 1000 henkilöä. Otanta tehtiin kiintiöidyllä satunnaisotannalla. Kohderyhmänä olivat 15 vuotta täyttäneet mannersuomalaiset. Haastattelut tehtiin 10.-25. kesäkuuta 2015.

Tutkimus on jatkoa Valittujen Palojen vuonna 2003 teettämälle vastaavalle laajalle tutkimukselle.

Lisätietoja asiasta antaa päätoimittaja Ilkka Virtanen (09) 503 4657, 040 7355953.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Valitut Palat on osa Reader’s Digestin kansainvälistä lehtiperhettä. Reader’s Digest on maailman luetuin aikakauslehti.

Web
No
Yes

Osallistu keskusteluun!